088 64 68 818

KHU CÔNG NGHIỆP 50HA TX LAGI – BÌNH THUẬN

THÔNG TIN CƠ BẢN

Quy mô diện tích: 50 ha.

Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

  • Đất xây dựng xí nghiệp: 34 ha.
  • Khu điều hành- dịch vụ: 1,2 ha.
  • Công trình đấu nối kỹ thuật: 1 ha.
  • Đất cây xanh – công viên: 6 ha.
  • Đất giao thông – bãi xe: 7,5 ha.

Danh mục các ngành nghề: Chế biến thủy hải sản, các ngành công nghiệp vụ nông, lâm, ngư nghiệp.